Učitelé

Většina učitelů naší autoškoly má řidičskou i učitelskou kvalifikaci v maximálním možném rozsahu a tomu odpovídající zkušenosti.

 

Učitel Vám bude přidělen s ohledem na sladění Vašich časových požadavků a rozsahu jeho pracovní doby.

 

Naši učitelé provádějí výcvik ve vozidle vždy pouze s jedním žákem. Jsme toho názoru, že více žáků ve vozidle znamená narušení soukromí a ztrátu času klienta.

Nezanedbatelným faktorem je i minimalizace rizika při možné dopravní nehodě.