Příprava učitelů AŠ

Držitel profesního osvědčení má oprávnění vyučovat předměty:

 

Výuka teorie

 • předpisů o provozu vozidel

 • řízení a zásad bezpečné jízdy

 • ovládání a údržbě vozidel

 

Praktický výcvik

 • řízení vozidla

 • údržby vozidla

 

 

Podmínky pro přijetí k výcviku učitele autoškoly:

 

 • věk 24 let

 • žadatel je držitelem minimálně 3 roky řidičského oprávnění pro danou skupinu (A, B, C, D, E)

 • maturitní vysvědčení nebo (v případě, že bude vykonáván pouze výcvik v řízení vozidla a praktické údržby vozidla) postačuje výuční list strojního nebo dopravního oboru

 • kladný výsledek dopravně psychologického vyšetření (předkládá se u zkoušky)

 • nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových vozidel a v posledních třech letech nebyl takový trest uložen

 

 

Výcvik uchazeče

 

Délka výcviku závisí je individuální (přibližně tři až pět měsíců). Uchazeč má praktické lekce dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše však dvě praktické hodiny (max 90 min.) denně. Naše letité zkušenosti s výcvikem garantují dobrou připravenost ke zkouškám.
 

1. Profesní osvědčení (úplné) – 230 hodin POÚ (profesní osvědčení úplné)

 

Základní příprava učitelů výuky a výcviku  - 50 hodin

 • 10 hodin: legislativa (činnost autoškoly, výuka a výcvik, provoz vozidel)

 • 18 hodin: základní dopravní psychologie

 • 22 hodin: základy pedagogiky a rétoriky

 

Teorie - 90 hodin

 • 24 hodin: Metodika (didaktika) výuky teoretických předmětů

 • 66 hodin: Náslechy a výstupy ve výuce teorie

 

Praxe – 90 hodin

 • 44 hodin: Metodika (didaktika) výcviku praktických předmětů

 • 34 hodin: Náslechy a výstupy v praktickém výcviku

 • 12 hodin: Praktická údržba vozidla

 

 

2. Profesní osvědčení omezené pouze pro výuku teorie POT – 140 hodin

 

Základní příprava učitelů výuky a výcviku - 50 hodin

 • 10 hodin: legislativa (činnost autoškoly, výuka a výcvik, provoz vozidel)

 • 18 hodin: základní dopravní psychologie

 • 22 hodin: základy pedagogiky a rétoriky

 

Teorie - 84 hodin

 • 18 hodin: Metodika (didaktika) výuky teoretických předmětů

 • 66 hodin: Náslechy a výstupy ve výuce teorie

 

Praktický výcvik

 • 6 hodin výcvik 

 

 

3. Profesní osvědčení omezené pouze pro výuku praktického výcviku POP – 140 hodin

 

Příprava učitelů k výuce a výcviku - 50 hodin

 

10 hodin: legislativa (činnost autoškoly, výuka a výcvik, provoz vozidel)

18 hodin: základní dopravní psychologie

22 hodin: základy pedagogiky a rétoriky

 

Teorie - 6 hodin

6 hodin: Metodika (didaktika) výuky teoretických předmětů

 

Praktické předměty – 84 hodin

38 hodin: Metodika (didaktika) výcviku praktických předmětů

46 hodin:  Náslechy a výstupy v praktickém výcviku

 

 

O zkoušce:

Závěrečné zkoušky se konají před 5-ti člennou komisí krajského úřadu. Nutnno si s sebou mít platný občanský průkaz, doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání, výpis z EKŘ, platný řidičský průkaz, doklad o absolvování dopravně psychologického vyšetření a fotografii.

 

1. test z pravidel silničního provozu s úspěšností na 100%

2. ústní zkouška z předmětů

 • výklad tématu z předpisu o provozu na pozemních komunikacích,

 • výklad z předpisu souvisejících s předpisy o provozu na pozemních komunikacích a provádění jejich výuky,

 • výklad z ovládání a údržby vozidla a provádění jejich výuky,

 • výklad z teorie řízení a zásad bezpečné jízdy a provádění jejich výuky,

 • výklad z praktické údržby vozidla a provádění její výuky (provádí se u vozidla)

3. praktická jízda s vozidlem podle příslušné kategorie řidičského oprávnění