Skupina A1

Řidičský průkaz pro skupinu "A1"

 

Co smíte řídit:

 

 1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,

 2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,

 3. čtyřkolová motorová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3. Výcvik provádíme též na skútru s automatickou převodovkou! Řidičský průkaz bude v takovém případě omezen na automatickou převodovku.

 

Podmínky pro udělení řidičského průkazu: 

 

 • věk 16 let

 • platná lékařská prohlídka

 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole

 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců

 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,

 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU

 • v případě věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

 • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži 

 

Rozsah výcviku: 

 

Teorie 

 • 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel 

 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla 

 • 2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy 

 • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy 

 • 1 hodina: opakování a přezkoušení 

 

Praxe 

 • 13 hodin: výcvik v řízení vozidla 

 • 1 hodina: výcvik praktické údržby 

 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy 

 

Cena:

 

A1 motocykl do 125 cm3  - upravuje se