Skupina A2

Řidičský průkaz pro skupinu "A2"

 

Co smíte řídit:

 

 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem, 

 2. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1

 

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 

 • věk 18 let

 • platná lékařská prohlídka

 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole

 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců

 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,

 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU

 • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži

 

Rozsah výcviku: 

 

Teorie

1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 alespoň 2 roky. Teorii nemá povinnou.

 

2. Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A1:

 • 4 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel

 • 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla

 • 2 vyuč. hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

 • 1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy

 • 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

 

3. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 méně než 2 roky.

 • 2 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel

 • 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla

 • 1 vyuč. hodina: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

 • 1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy

 • 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

 

Praxe 

1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 alespoň 2 roky. 

Může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.

 

2. Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A1. 

 • 13 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla

 • 1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby

 • 4 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 

3. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 méně než 2 roky:

 • 7 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla

 • 1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby

 • 2 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy.

 

 

 

Cena:

A2 motocykl do 25 kW  - upravuje se