Skupina B96

Řidičský průkaz pro skupinu "B96"

 

Co smíte řídit

 

Jízdní souprava složená z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg (max. přípustná hmotnost jízdní soupravy přesahuje 3 500 kg).

 

Pro ty, komu postačuje řídit soupravu do 4250 kg:

Skupina „B96" - jde o tzv. „řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu“.

V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č.“96“: souprava o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg.

Postačuje složení tzv. „doplňovací zkoušky“ podle § 45a zákona č. 247/2000 Sb.

 

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 

  • věk 18 let

  • platná lékařská prohlídka

  • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole

  • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B

  • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců

  • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,

  • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU

 

Skupina B96 doplňovací zkouška na soupravu B + přívěs celkem 3500 - 4250 kg

Cena 2.500,- Kč