Skupina B+E

Řidičský průkaz pro skupinu "BE"

 

Co smíte řídit:

 

 1. Jízdní souprava složená z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg(max. přípustná hmotnost jízdní soupravy přesahuje 3 500 kg)

 2. Pro ty, komu postačuje řídit soupravu do 4250 kg: Skupina „B96" - jde o tzv. „řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu“ V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č.“96“: souprava o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg. Postačuje složení tzv. „doplňovací zkoušky“ podle § 45a zákona č. 247/2000 Sb.

 

Podmínky pro udělení řidičského průkazu: 

 

 • věk 18 let

 • platná lékařská prohlídka

 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole

 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B

 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců

 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,

 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU

 

Rozsah výcviku: 

 

Teorie 

 • 1 hodina: výuka předpisů o provozu vozidel

 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla

 • 2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

 • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy

 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

 

Praxe 

 • 8 hodin: výcvik v řízení vozidla

 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby

 • 2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 

Cena BE z B 5 400 Kč