Skupina CE

Řidičský průkaz pro skupinu "CE"

 

Co smíte řídit:

 

Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg

  1. jízdní souprava zařazená do skupin B+E a C1+E

  2. jízdní souprava zařazená do skupiny D+E, pokud má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D (v praxi to znamená, že držitel skupin C a D při rozšíření na C+E automaticky získá D+E stejně tak držitel C+E při rozšíření na D získá D+E)

 

Podmínky pro udělení řidičského průkazu: 

 

  • věk 21 let

  • platná lékařská prohlídka

  • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole

  • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny C

  • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců

  • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,

  • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU

 

g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.

 

Řidičské oprávnění pro skupiny C+E lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 21 let jeho držitele k řízení:

 

a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu,

b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu v rozšířeném rozsahu

 

Řidičské oprávnění pro skupinu C+E lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 21 let pouze k řízení vozidel:

 

a) Ministerstva vnitra používaných policií,

b) Vězeňské služby České republiky,

c) ozbrojených sil České republiky,

d) obecní policie,

e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,

f) celních orgánů,

 

Rozsah výcviku: 

 

Teorie

·       1 hodina : výuka předpisů o provozu vozidel

·       1 hodina : výuka o ovládání a údržbě vozidla

·       2 hodiny : výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

·       1 hodina : výuku zdravotnické přípravy

·       1 hodina : opakování a přezkoušen

 

Praxe 

·       8 hodin : výcvik v řízení vozidla

·       2 hodiny: výcvik praktické údržby

·       2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 

Cena CE z C 6 790 Kč