Skupina C

Řidičský průkaz pro skupinu "C"

 

Co smíte řídit:

 

Motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

 

Podmínky pro udělení řidičského průkazu: 

 

  • věk 21 let (18 let za podmínek níže uvedených)

  • platná lékařská prohlídka

  • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole

  • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B

  • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců

  • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,

  • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU

 

Řidičské oprávnění pro skupinu C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 21 let pouze k řízení vozidel:

 

a) Ministerstva vnitra používaných policií,

b) Vězeňské služby České republiky,

c) ozbrojených sil České republiky,

d) obecní policie,

e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,

f) celních orgánů,

g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.

 

Řidičské oprávnění pro skupiny C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 21 let jeho držitele k řízení:

a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu,

b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu v rozšířeném rozsahu

 

Rozsah výcviku: 

 

Teorie 

·       3 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel

·       3 hodiny: výuka o ovládání a údržbě vozidla

·       3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

·       1 hodina: výuku zdravotnické přípravy

·       1 hodina: opakování a přezkoušení

 

Praxe 

·       18 hodin: výcvik v řízení vozidla

·       4 hodiny: výcvik praktické údržby

·       4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 

Cena C z B 13 350 Kč