Skupina D

Řidičský průkaz pro skupinu "D"

 

Co smíte řídit:

 

Motorová vozidla s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

 

Podmínky pro udělení řidičského průkazu: 

 

  • věk 24 let (21 nebo 23 let za podmínek níže uvedených)

  • platná lékařská prohlídka

  • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole

  • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B nebo C

  • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců

  • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,

  • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU

 

Řidičské oprávnění pro skupinu D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 24 let pouze k řízení vozidel:

 

a) Ministerstva vnitra používaných policií,

b) Vězeňské služby České republiky,

c) ozbrojených sil České republiky,

d) obecní policie,

e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,

f) celních orgánů,

g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.

 

Řidičské oprávnění pro skupiny D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let nebo 23 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 24 let jeho držitele k řízení vozidel:

 

a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu,

b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu

1. v rozšířeném rozsahu (21 let), nebo

2. v základním rozsahu, jedná-li se o osobu, které bylo řidičské oprávnění pro skupinu D uděleno ve věku 23 let.

 

Rozsah výcviku: 

 

Teorie 

10 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel

12 hodin: výuka o ovládání a údržbě vozidla

10 hodin: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

2 hodiny: výuku zdravotnické přípravy

4 hodiny: opakování a přezkoušení

 

Praxe 

14 hodin: výcvik v řízení vozidla

2 hodiny: výcvik praktické údržby

4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické příprav

 

Cena

D z C 14 350 Kč 

D z B 33 990 Kč