Skupina B

Řidičský průkaz pro skupinu "B"

 

Co smíte řídit:

 

 1. motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, s největší povolenou hmotnostÍ do 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče,

 2. ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo a) o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg / b) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo

 3. vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou 

 4. vozidla zařazená do skupiny B1, tedy i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A1

 5. Skupina „B96" - jde o tzv. „řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu“.V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č.“96“: souprava o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg.Postačuje složení tzv. „doplňovací zkoušky“ podle § 45a zákona č. 247/2000 Sb.

 

Podmínky pro udělení řidičského průkazu: 

 

 • věk 18 let

 • platná lékařská prohlídka

 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole

 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců

 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,

 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU

 • Výhoda - "B96" lze absolvovat současně se zkouškou na skupinu B

 

Rozsah výcviku: 

 

Teorie 

 • 5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel

 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla

 • 3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

 • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy

 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

 

Praxe 

 • 28 hodin: výcvik v řízení vozidla

 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby

 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 • Pro skupinu "B96" je povinná pouze doplňovací zkouška z jízdy.

 

Cena  : 7 400 Kč / 7 100 Kč studenti