Skupina A

Řidičský průkaz skupiny A (bez omezení)
 

Co smíte řídit:

 

 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,

 2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,

 3. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2,

 4. čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg

 

Podmínky pro udělení řidičského průkazu: 

 

 • věk 24 let

 • platná lékařská prohlídka

 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole

 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců

 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,

 • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži

 

Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla

a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo

b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro 

skupinu A2.

 

Rozsah výcviku:

 

Teorie

1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 alespoň 2 roky. Teorii nemá povinnou.

 

2. Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 ani A1.

 • 4 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel

 • 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla

 • 2 vyuč. hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

 • 1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy

 • 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

 

3. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 méně než 2 roky nebo je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1.

 • 2 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel

 • 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla

 • 1 vyuč. hodina: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

 • 1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy

 • 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

 

 

Praxe 

1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 alespoň 2 roky. Může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.

 

2. Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 ani A1.

 • 13 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla

 • 1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby

 • 4 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 

3. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 méně než 2 roky nebo je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1.

 • 7 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla

 • 1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby

 • 2 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 

 

 

Cena:
A  - motocykl bez omezení výkonu  - upravuje se 

z A2 na A - doplňková zkouška (včetně 2 jízd) - upravuje se