Skupina AM

Řidičský průkaz pro skupinu "AM"

 

Co smíte řídit:

 

Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1:

 

 1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,

 2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,

 3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,

 

Podmínky pro udělení řidičského průkazu: 

 

 • věk 15 let

 • platná lékařská prohlídka

 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole

 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců

 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,

 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU

 • v případě věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

 • pokud žadatel v době podání žádosti nemá 15 let, musí mít notářsky ověřený podpis zákonného zástupce

 

Rozsah výcviku: 

 

Teorie 

 • 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel 

 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla 

 • 2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy 

 • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy 

 • 1 hodina: opakování a přezkoušení 

 

Praxe 

 • 13 hodin: výcvik v řízení vozidla 

 • 1 hodina: výcvik praktické údržby 

 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy 

 

 

Cena:

 

AM motocykl do 45 km/h  - upravuje se