Úřad práce - rekvalifikace

  Přihláška ke stažení zde
 

Rekvalifikační kurzy Úřadu práce

Jste-li uchazečem o zaměstnání registrovaným na úřadu práce, máte možnost získat řidičský průkaz včetně vstupního školení pro profesionální řidiče. Veškeré náklady spojené s pořízením řidičského oprávnění za Vás hradi pracovní úřad!

 Nově mohou v rámci rekvalifikačních kurzů podávat žádosti všichni - i zaměstnaní lidé. Je však třeba absolvovat vstupní pohovor v autoškole. Dle pokynů, které v autoškole obdržíte musíte následně podat žádost na pracovním úřadě. Po schválení žádosti nastupujete na kurzy autoškoly. Pracovní úřad hradí náklady na jízdy, výuku i školení v plné výši za vás.


Podmínky Úřadu práce pro zařazení fyzické osoby do rekvalifikačního kurzu

•být v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání


•mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese (např. pokud se ucházíte o pozici řidiče autodopravy, měl by jste splňovat i další požadavky potenciálního zaměstnavatele - vzdělání atp.)


•být zdravotně způsobilý/lá pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese


•rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa


•rekvalifikace musí být účelná - po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání

 

Vaši žádost posoudí Pracovní úřad. Se správným vypsáním žádosti máme zkušenosti a zdarma Vám s ní pomůžeme a zvýšíme tak pravděpodobnost kladného posouzení žádosti.